082 Vinaphone

Đầu số 0129xxxxxxx VinaPhone đổi thành đầu số nào?

Đầu số 0129xxxxxxx VinaPhone đổi thành đầu số nào?

07/10/2020 @ 09:24

Đầu số 0129 VinaPhone đổi thành gì? Chắc hẳn đang là điều mà nhiều người dùng di động 11 số 0129xxxxxxx quan tâm. Bởi bắt đầu từ ngày 15/9/2018 đến ngày 27/9/2018 tất cả các đầu 11 số của mạng VinaPhone được lần lượt chuyển về đầu 10 số mới. Bài viết dưới đây sẽ …