tốc độ mạng 4g vinaphone

tốc độ truy cập mạng 4G VinaPhone là bao nhiêu

Tốc độ 4G của VinaPhone là bao nhiêu?

01/11/2021 @ 10:56

Tốc độ 4G của VinaPhone là bao nhiêu và 4G có vượt trội hơn so với 3G hay không? Đây là thắc chung của không ít người dùng đang sử dụng Sim 4G VinaPhone hiện nay. Bởi tốc độ mạng 4G khi trải nghiệm thực tế hoàn toàn chênh lệch so với tốc độ 4G …