huy HEY59 Vinaphone

hủy gói Hey59 VinaPhone

Hướng dẫn hủy Hey59 VinaPhone theo 2 cách

21/04/2022 @ 10:32

Hủy gói cước HEY59 VinaPhone như thế nào? Có những cách nào để hủy gói? Khi hủy thành công gói cước số phút gọi và data còn lại có được bảo lưu không? Có thể hủy gia hạn gói không?… Đây là những thắc mắc của rất đông đảo khách hàng khi chỉ muốn sử …