Hủy gói D50 Vinaphone

huỷ gói cước d50 vinaphone

Cách hủy gói cước D50 VinaPhone EzCom qua SMS

20/05/2021 @ 11:28

Bạn đang dùng gói D50 nhưng do nhu cầu dùng mạng thay đổi nên bạn muốn đăng ký gói cước 3G Vina khác phù hợp hơn. Vậy bạn cần huỷ gói cước D50 VinaPhone trước khi thực hiện đăng ký gói mới. Nếu bạn vẫn chưa nắm được cách huỷ D50 như thế nào thì …