đăng ký lại gói 3G Vinaphone

Đăng ký lại gói cước 3G VinaPhone

Cách đăng ký lại gói 3G VinaPhone đang sử dụng

20/12/2021 @ 14:53

Đăng ký lại gói 3G VinaPhone đang sử dụng sẽ là nhu cầu của rất nhiều khách hàng hiện nay. Vì sau khi sử dụng hết dung lượng data 3G ưu đãi của gói, thuê bao của bạn sẽ bị ngắt kết nối (đối với các gói BIG), tính cước phí (đối với các gói …