Cách ứng tiền Vina

ứng ngày sử dụng VinaPhone

Cách ứng ngày sử dụng cho tài khoản VinaPhone

27/10/2021 @ 08:46

Ứng ngày sử dụng sim VinaPhone là một trong những tính năng tiện ích hỗ trợ đắc lực cho người dùng. Khi tài khoản của bạn còn tiền nhưng lại sắp hết ngày dùng thì bạn có thể chọn ứng thêm ngày dùng để đảm bảo cho các nhu cầu sử dụng. Vậy làm sao …