cách khai báo y tế toàn dân Online

Hướng dẫn cách khai báo y tế toàn dân Online chống COVID 19

09/03/2020 @ 18:45

Hiện nay, Hệ thống thông tin quản lý Khai báo y tế  toàn dân trực tuyến đã được chính thức mở và đưa vào sử dụng để người dân có thể truy cập online tại nhà khai báo sức khỏe một cách thuận tiện và chính xác nhất. Để cùng nhau chung tay phòng chống …