cách chặn group facebook

2 cach ngan khong cho them vao nhom facebook

2 Cách chặn không cho thêm vào nhóm Facebook

10/11/2020 @ 15:24

Cách chặn không cho thêm vào nhóm Facebook sẽ giúp bạn không còn cảm thấy khó chịu khi bị tự động thêm vào các nhóm không phù hợp hoặc spam nữa. Hiện nay có rất nhiều các group trên Facebook chứa đầy những nội dụng quảng cáo, bán hàng, spam,….. có tính năng tự động …